Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor silničního hospodářství

ROK 2016

2.ETAPA ROK 2016  

Výsledky 2. etapy vyhlášení

Zastupitelstvo Libereckého kraje usnesením č. 562/16/ZK rozhodlo o poskytnutí a neposkytnutí dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory Doprava, program č. 6.1 Rozvoj cyklistický dopravy v úhrnném objemu 990.000 Kč na podporu výstavby, údržby a opravy komunikací pro cyklodopravu uvedeným žadatelům o dotaci na projekty.

Příjemci jsou uvedeni v tabulce.

výsledky 2_etapa_program_6_1_2016

----------------------------------------------------------------------------

Vyhlášení 2. etapy vyhlášení programu 6.1

Zastupitelstvo Libereckého kraje  schválilo dne 31. 5. 2016 usnesením č. 309/16/ZK podmínky a vyhlášení programu Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci oblasti podpory č. 6 Doprava, program 6.1 Rozvoj cyklistické dopravy

Lhůta pro podání žádosti o dotaci je od 30. června 2016 do 21. července 2016. Další informace: www.kraj-lbc/dotacni_fond_LK

aktuální soubory ke stažení

Vyhlášení 6_1_2_etapa_2016
Textový_popis_projektu_6_1_2_etapa
Vzor žádosti 2016
Vzor_smlouvy_6_1_2016_2_etapa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. ETAPA ROK 2016

Výsledky 1. etapy vyhlášení

Zastupitelstvo Libereckého kraje  rozhodlo dne 31. 5. 2016 usnesením č. 308/16/ZK o poskytnutí dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory Doprava, program 6.1 Rozvoj cyklistické dopravy žadatelům uvedeným v přehledu 

výsledky 1_etapa_program_6_1_2016

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyhlášení 1. etapy vyhlášení programu 6.1

Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo dne 26.1.2016 usnesením č. 49/16/ZK podmínky a vyhlášení programu 6.1 Rozvoj cyklistické dopravy Dotačního fondu LK.

Hlavní informace z Vyhlášení Programu na podporu rozvoje cyklistické dopravy 6.1 –podpora výstavby strategických směrů cyklodopravy – 3 800 000 Kč
  1. Podpora výstavby, údržby a opravy komunikací pro cyklodopravu – specifikace údržby a opravy komunikací dle Vyhlášky 104/1997 Sb., týkat se bude pouze strategických směrů rozvoje cyklodopravy,
  2. Min výše dotace 100 000 Kč a max 1 000 000 Kč
  3. Max. počet žádostí od 1 žadatele - 1
  4. Výše dotace 70% z celkových uznatelných nákladů
  5. Uznatelné náklady, jež souvisí s účelem podpory vč. TDI, BOZP, autorského dozoru,údržba a oprava dle vyhlášky 104/1997 vyjma bodů 1.8 a 2.5 přílohy č.5
  6. Neuznatelné náklady – výkupy pozemků, věcná břemena, projektová a inženýrská činnost,
  7. Termín realizace aktivit od 1.1.2015 – 30.12.2017,
  8. Kritéria pro hodnocení 3 základní kritéria ze statutu a specifické kritérium ve vazbě na rozvoj venkovských oblastí.