Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor silničního hospodářství

Technický popis mapového serveru

Technický popis

Základem je GIS aplikace HS Server firmy HELP SERVICE - REMOTE SENSING spol. s.r.o.  Aplikace je postavena nad nekomerčním mapovým serverem UMN Mapserver (Universita Minnesotta), který je šířen v licenci Open Source. Jedná se o systém, který se neustále vyvíjí a sleduje poslední specifikace OGC.

Možnosti serveru:

 • výkonný nástroj pro zobrazování map prostřednictvím webu
 • možno použít jako CGI, k dispozici jsou knihovny s funkcemi Mapserveru pro jazyky PHP, Python, Perl, Java apod. (tím je umožněno funkce Mapserveru začlenit do jakýchkoli webových aplikací)
 • vstupní formáty vektorové: Shapefile, MapInfo, ESRI coverages, DGN, GML, ORACLE SDO, ArcSDE, PostgreSQL
 • vstupní formáty rastrové:TIFF, geoTIFF, ECW, ERDAS, JPG, PNG, ESRI GRID, MrSID, ERDAS apod
 • výstupy: gif, png, jpeg, wbmp, tiff, swf, pdf, GML, TIFF, GIF, PNG, PDF, Flash
 • databáze: podpora ORACLE spatial, ArcSDE, pro ukládání dat je podporavána MySQL a zejména PostgreSQL
 • mapserver poskytuje propracované funkce pro tvorbu mapových výstupů (tématické mapy, automatické rotace popisů (labelů), truetype symboly, odsazení liniových značek, automatické umísťování popisů včetně řešení kolizí popisů, bublinové popisy, složené symboly, poloprůhlednost vrstev, měřítkově závislé velikosti symbolů a popisů, on-fly kartografické transformace jak pro vektorová data, tak i rastry, on-fly změny parametrů zobrazení, práce s rastrovými a vektorovými katalogy, je podporován také antialiasing pro truetypová písma, který výrazně zlepšuje čitelnost popisů a symbolů vygenerovaných map
 • podpora OGC standardů:  
  WMS (Web Map Service) - server i klient, 
  WFS (Web Feature Service) - server i klient, 
  WCS (Web Coverage Service) – server
  SLD (Styled Layer Descriptor - uživatelská specifikace chování WMS)

  Filter encoding (standard pro dotazování)

  Web Map Context (ukládání konfigurace WMS)

 • Mapserver je vyvíjen na platformě Linux a dostupný na dalších platformách (Windows, Solaris, Mac atd)
 • serverová část aplikace je doplněna aplikační nadstavbou firmy Help service remote sensing s.r.o., která rozšiřuje možnosti systému o další funkcionalitu, např. on-line editaci vektorových dat, nebo čtení ArcIMS