Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor silničního hospodářství

Hraniční přechody na území Libereckého kraje + SCHENGEN

Informace k propustnosti státních hranic
 

Od 21.12.2007 jsou v České republice plně uplatňována ustanovení schengenského acguis. Překračovat státní hranice je možné kdekoliv, pokud to není v rozporu s vnitrostátními právními předpisy. Při silničním provozu je nutné dodržovat místní dopravní omezení, při turistice pak respektovat zejména omezení pohybu v národních parcích a národních přírodních reservacích.

Omezení průjezdnosti přes státní hranici je stanoveno na základě dohody se správcem komunikace v sousední zemi. Na území Libereckého kraje jsou možná tato přeshraniční silniční spojení:

Přeshraniční spojení na území Libereckého kraje k 31.12.2013 

Místa protnutí státních hranic

Země

Specifikace

Průjezdnost
vozidel

Krompach

Jonsdorf

SRN

III/27017

-

do 3,5 tuny

Petrovice

Lückendorf

SRN

II/270

S 132

do 3,5 tuny + BUS

Hrádek nad Nisou

Porajów

Polsko

I/35

1026

do 12 tun + BUS

Hrádek nad Nisou Kopaczów Polsko I/35 - bez omezení

Kunratice

Bogatynia

Polsko

III/03511

352

do 6 tun + BUS

Černousy - Ves

Zgorzelec - Spytków

Polsko

III/0353

-

do 3,5 tuny

Habartice

Zawidów

Polsko

I/13

355

do 12 tun + BUS

Srbská

Miloszów

Polsko

III/2918

12367

do 3,5 tuny + BUS

Nové Město pod Smrkem

Czerniawa Zdrój

Polsko

II/291

361

do 6 tun + BUS

Harrachov

Jakuszyce

Polsko

I/10

3

bez omezení

 

 Bližší informace na webu zde 

 *) Před výjezdem z ČR je umístěna dopravní značka B13 "Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez" a dodatková tabulka s nápisem "MIMO BUS"

 

 V souladu s schengenským hraničním kodexem může každý členský stát EU dočasně znovu zavést ochranu vnitřních hranic. Za takové situace mohou být státní hranice překračovány pouze na určených místech a za daných podmínek. Pro takovéto situace je rozsah provozu na jednotlivých hraničních přechodech uveden ve sdělení Ministerstva vnitra č. 373/2008 Sb., o vyhlášení seznamu hraničních přechodů a rozsahu jejich provozu v případě dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic. V případě dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic by na území Libereckého kraje bylo možné překračovat státní hranice pouze na těchto místech:

 

Místa protnutí státních hranic

Země

Specifikace komunikací

Omezení podle druhu dopravy *

Provozní
doba

 Hrádek nad Nisou

 Porajów

 Polsko

 I/35

 1026

p,c,m,oa,b,n/1

0:00 - 24:00

 Kunratice

 Bogatynia

 Polsko

 III/03511

 352

p,c,m,oa,b,n/6

0:00 - 24:00

 Habartice

 Zawidów

 Polsko

 I/13

 355

p,c,m,oa,b,n/4

0:00 - 24:00

 Srbská

 Miloszów

 Polsko

 III/2918

 12367

p,c,m,oa

6:00 - 22:00

 Nové Město pod Smrkem

 Czerniawa Zdrój

 Polsko

 II/291

 361

p,c,m,oa,b,n/4

0:00 - 24:00

 Harrachov

 Jakuszyce

 Polsko

 I/10

 3

p,c,m,oa,b,n

0:00 - 24:00

 

*) p = pěší, c = cyklista, m = osoba jedoucí na motocyklu, oa = osoba jedoucí osobním automobilem, b = osoba jedoucí autobusem, n = osoba jedoucí v nákladním vozidle; n/1 = nákladní vozidla do 3,5 t největší povolené hmotnosti, n/4 = nákladní vozidla do 3,5 t užitečné hmotnosti registrovaná v ČR nebo PR s výjimkou nebezpečných přeprav, n/6 = nákladní vozidla do 3,5 tuny užitečné hmotnosti

V případě dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic by na území Libereckého kraje byl v provozu také železniční hraniční přechod Hrádek nad Nisou - Zitau/Žitava.

Dalšími místy určenými pro přechod státních hranic by v případě dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic na území Libereckého kraje byly pouze tyto turistické stezky protínající státní hranice mezi ČR a SRN: Dolní Světlá – Waltersdorf, Dolní Světlá – Jonsdorf, Krompach – Jonsdorf, Krompach – Oybin/Hain, Petrovice – Lückendorf, Petrovice (Lví buk) – Lückendorf (Forsthaus) / Ringelshainer Weg, Česká brána – Neu Hartau, Hrádek nad Nisou – Neu Hartau, Hrádek nad Nisou – Hartau a dále pak tyto turistické stezky protínající státní hranice mezi ČR a PR: Višňovská - Wigancice Zytawskie, Andělka - Lutogniewice, Černousy/Ves - Zawidów, Jindřichovice pod Smrkem - Świecie, Smrk - Stóg Izerski, Jizerka - Orle, Harrachov - Polana Jakuszycka, Vosecká bouda (Tvarožník) - Szrenica.