Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor silničního hospodářství

Přehled akcí připravených k realizaci v roce 2023

V níže uvedené tabulce a v níže uvedené mapě jsou uvedeny akce investičního a neinvestičního charakteru, jejichž předmětem jsou celoplošné opravy vozovek krajských silnic, případně kompletní rekonstrukce krajských silnic II. a III. třídy,  jejichž začátek realizace se předpokládá v roce 2023. Vzhledem k průběhu zajištění inženýrských činností a získání platných povolení k realizaci staveb a v závislosti na alokovaných finančních prostředcích v roce 2023 a vývojem cen vzešlých z veřejných zakázek je možné, že některé akce uvedené v níže uvedených odkazech nebudou v roce 2023 zahájeny .

Přehled akcí připravovaných k zahájení realizace v roce 2023 .... odkaz na tabulku v *.pdf

Mapová úloha výstavby na mapovém serveru odboru dopravy