Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor silničního hospodářství

Provozně výrobní plán běžné údržby silnic II. a III. třídy na rok 2022

 1. Plánu úklidů po zimě (strojní zametání silnic) – týdenní harmonogram v členění po okresech. Celkový objem výkonů a financí koresponduje s PVP pro rok 2022. Termín dokončení prací je plánován do 31. 5. 2022.
  .... odkaz na tabulku s přehledem prací
 2. Plán výkonů kosení travních porostů podél silnic II. a III. třídy - týdenní harmonogram v členění po okresech a jednotlivých sečí. Celkový objem výkonů a financí koresponduje s PVP pro rok 2022. Termín dokončení prací 1. seče je plánován do 15. 7. 2022. Pro splnění termínu 1. seče je předpoklad zahájení sekání nejpozději od 4.5.2022 (v případě pozdějšího zahájení z důvodů klimatických podmínek se datum dokončení adekvátně posouvá).
  .... odkaz na tabulku s přehledem prací
 3. Plán oprav komunikací (do upravených a neupravených obrazců) - týdenní harmonogram v členění po okresech. Celkový objem výkonů a financí koresponduje s PVP pro rok 2022. Termín dokončení prací je plánován do 30. 9. 2022.
  .... odkaz na tabulku s přehledem prací
 4.  Plán velkoplošných oprav silnic II. a III. tříd Libereckého kraje
  ....odkaz na tabulku s přehledem prací
 5. Plán výkonů opravy a údržby mostů – předložen celkový objem v členění pro oblasti západ a východ Libereckého kraje. Konkrétní rozsah bude upřesněn dle aktuálních potřeb. Termín dokončení prací je plánován do 31. 12. 2022.
  ... odkaz na tabulku s přehledem prací
 6. Plán obnovy vodorovného dopravního značení (VDZ) – celkový plán pro rok 2022, přehled úseků, přesný harmonogram (realizace) bude upřesněn vzhledem ke klimatickým podmínkám. Předpoklad zahájení realizace je květen 2022 a termín dokončení plánovaných prací je  31. 10. 2022.
  ....odkaz na tabulku s přehledem prací