Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor silničního hospodářství

Správní a technické oddělení

Náplň činnosti správního a technického oddělení

Komplexně zajišťuje výkon státní správy (v přenesené působnosti) dle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.

Přezkoumává rozhodnutí o přestupcích vydaná pověřenými obcemi s rozšířenou působností na úseku bezpečnosti silničního provozu.

Vykonává přenesenou působnost stanovenou zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na komunikacích pro kraje.

Vykonává přenesenou působnost stanovenou zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích,  v oblasti dopravy, zejména: 

     a) přezkoumává rozhodnutí vydaná pověřenými obcemi s rozšířenou působností,

     b) ukládá sankce podle zákona.

Vykonává státní odborný dozor nad činností

     a) Stanic technických kontrol

     b) Školících středisek k provozování výuky a výcviku v rámci zdokonalování odborné způsobilosti řidičů

     c) Školícího střediska bezpečné jízdy

Podílí se na činnosti související s prevencí v oblasti BESIP.

Povoluje výjimky z omezení jízdy nákladních vozidel a z dopravního značení na silnicích I. třídy v rámci Libereckého kraje.