Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor silničního hospodářství

Informace o SCHENGENSKÉM PROSTORU

Veškeré informace související se vstupem České republiky do schengenského prostoru jsou k dispozici na stránkách www.euroskop.cz/schengen, které jsou součástí oficiální informační kampaně věnované této problematice.

Volnost pohybu přes vnitřní hranice schengenského prostoru není absolutní. I po zrušení hraničních kontrol je třeba dbát na dodržování pravidel vyplývajících z předpisů daného státu. Schengen nijak nemění místní omezení vyplývající z pravidel silničního provozu, ochrany přírody, a krajiny či soukromého majetku. Důležité je respektování omezení pohybu v národních parcích a národních přírodních reservacích a dodržovat místní dopravní omezení.

                                                                .... odkazy na soubory s informacemi ve formátu *.pdf
Informace o Schengenském prostoru
Principy schengenské spolupráce
Rozšíření schengenského prostoru 

EVROPOU VOLNOU CESTOU
                                                             
Leták Cestujeme po Evropě
Leták ČR vstupuje do Schengenu
Informační leták se základními informacemi o Schengenském informačním systému a právech jednotlivců
Schengen a ochrana životního prostředí
 

Hraniční přechody a Schengenský prostor - aktuální informace ve vztahu k Libereckému kraji jsou k dispozici v dokumentu „Analýza stavu dopravy na území Libereckého kraje“, který je každoročně aktualizován a zveřejněn zde (__).