Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor silničního hospodářství

Technické normy

Seznam základních technických norem souvisejících s činností odboru dopravy

ČSN 73 60 05   prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 73 61 01   projektování silnic a dálnic

ČSN 73 61 02   projektování křižovatek na silničních komunikacích

ČSN 73 61 10   projektování místních komunikací

ČSN 01 80 20   dopravní značky na pozemních komunikacích